Politica de confidențialitate a prelucrării datelor cu caracter personal

Valabilă începând cu data de 05.05.2023

IONELA MED SRL este societatea care deține în proprietate clinica medicală VAIO LIFE (punct de lucru) și site-ul aferent acesteia, vaiolife.ro, prin intermediul căruia colectează date personale. Puteți vizualiza mai jos informații complete cu privire la identitatea și datele noastre de contact.

Conformarea cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal și bunele practici în domeniu reprezintă o prioritate atât pentru noi, cât și pentru angajații, colaboratorii și partenerii noștri.

Scopul acestui document, denumit în continuare „Politica de confidențialitate” este să furnizeze detalii cu privire la prelucrarea datelor pacienților/clienților noștri în contextul accesării serviciilor noastre medicale. Pentru unele categorii de servicii care implică prelucrări specifice de date, vă punem la dispoziție informații ce detaliază modul în care prelucrăm datele în cazurile respective.

Vă încurajăm să acordați timpul necesar pentru citi în întregime şi cu atenţie Politica de confidențialitate, pentru a vă asigura că o înțelegeți pe deplin. Dacă aveți orice comentarii, sugestii, întrebări sau preocupări cu privire la orice informaţii din această pagină sau cu privire la orice alte aspecte referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați prin intermediul formularului disponibil pe pagina noastră de contact sau la email: tehnic[a]vaiolife.ro.

Conținutul Politicii de confidențialitate este unul informativ şi nu afectează drepturile pe care vi le oferă legislaţia. Vom face tot posibilul pentru a vă facilita exercitarea acestora.

Pentru detalii despre utilizare cookie-urilor pe site-ul vaiolife.ro, vă rugăm să accesați Politica privind utilizarea modulelor cookie.

Vă mulțumim pentru încrederea acordată serviciilor noastre şi modului în care lucrăm cu datele dumneavoastră.

Datele noastre de contact:

Denumire completă: IONELA MED SRL

CUI: 34073813

Nr. reg. com.: J40/12075/2019

Adresă sediu social: str. Povernei nr. 40-42, et. 1, camerele 5, 9; Sector 1, București

Adresă punct de lucru: Calea Crângași nr. 29, corp A6, Sector 6, București

Telefon: 0771.376.713 (disponibil de luni până vineri între orele 07:00 – 21:00 și sâmbăta între orele 08:00 – 15:00)

Adresa web: https://www.vaiolife.ro

Email: tehnic[a]vaiolife.ro

Date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt în general date obținute direct de la dumneavoastră și includ:

 • date de identificare, respectiv: nume, prenume, sex, data nașterii, cetățenia sau rezidența, codul numeric personal (CNP) – în anumite cazuri specifice. Acestea sunt necesare înregistrării fișei dumneavoastră de pacient și identificării corecte la accesarea serviciilor medicale solicitate;
 • date de contact precum adresa de corespondență și/sau de facturare, numărul de telefon, adresa de email – utilizate de către noi pentru comunicări legate de programări, solduri sau, în cazul în care avem permisiunea dumneavoastră în acest sens, comunicări comerciale referitoare la serviciile noastre;
 • date referitoare la contracte, cum ar fi: data de început și de încetare a contractului, tipul contractului, includeri, valoarea contractului, detalii referitoare la facturare;
 • detalii referitoare la solduri și plăți, precum: informații privind plățile efectuate și soldurile restante; numărul contului bancar sau al cardului bancar de pe care ați efectuat o plată; numele şi prenumele titularului contului bancar sau al cardului bancar (poate fi altul decât dumneavoastră dacă altcineva a efectuat plata unei facturi în numele și pentru dumneavoastră); data de la care cardul bancar este valabil; data expirării cardului bancar;
 • detalii referitoare la abonamente și asigurări, respectiv: calitatea de abonat, tipul de abonament, includeri, data de început și de încetare a abonamentului, angajatorul prin intermediul căruia beneficiați de abonament (dacă se aplică); calitatea de asigurat sau neasigurat, asigurător, tipul asigurării, includeri, data de început și de încetare a asigurării (în cazul asigurărilor private);
 • informații profesionale, respectiv: angajatorul dvs., data angajării, informații privitoare la locul unde prestați munca, funcția, riscurile la care sunteți expus prin prisma muncii depuse. Prelucrăm aceste categorii de date doar în cazul pacienților pentru care efectuăm controale de medicina muncii;
 • date referitoare la achiziții și interacțiunea cu noi, cum ar fi: evidențe ale interacțiunilor dumneavoastră cu noi și detalii referitoare la istoricul achiziţiilor dumneavoastră de la noi;
 • date personale cu caracter special privind sănătatea, cum ar fi: simptome; afecțiuni anterioare; istoricul dumneavoastră de sănătate, inclusiv rezultate ale analizelor și investigațiilor anterioare, intervenții efectuate anterior, medicamente administrate; antecedente heredocolaterale; grupă sanguină; servicii medicale pe care le accesați la noi; rezultatele analizelor și investigațiilor pe care vi le efectuăm; diagnostice; intervenții și manevre medicale pe care le efectuăm; tratamentul pe care vi-l prescriem sau administrăm; medicul pe care l-ați consultat; recomandări medicale;
 • opinii și recenzii ce pot include date cu caracter personal pe care ni le transmiteți sau pe care le postați pe paginile noastre din rețele sociale;
 • alte date cu caracter personal, respectiv: înregistrări video (în cazul în care avem instalate camere de supraveghere video).

După cum reiese din lista de mai sus, este posibil să ne furnizați informații cu privire la alte persoane, de exemplu istoricul medical al rudelor dumneavoastră care suferă de aceeași condiție medicală ca și dumneavoastră. Atunci când acestea se referă la persoane identificate sau pe care le putem identifica, vom trata aceste informații drept date cu caracter personal ale acelor persoane şi le vom acorda și lor protecția necesară.

În toate cazurile, vom respecta cu strictețe obligația de păstrare a secretului profesional (inclusiv a secretului medical) pe care o avem față de dumneavoastră și nu vom informa aceste persoane despre această prelucrare, pentru a respecta obligația noastră de secret profesional (inclusiv medical) față de dumneavoastră.

Surse de la care colectăm date personale

Dumneavoastră sunteți principala sursă de la care colectăm date cu caracter personal care vă privesc, atunci când contractați serviciile noastre. Aceste date includ atât date de identificare, de contact, facturi și plăți, cât și date privind sănătatea, puse la dispoziție de dumneavoastră și necesare în vederea prestării serviciilor solicitate. Încercăm în mod constant să păstrăm datele dumneavoastră actualizate.

Suplimentar, putem colecta date cu privire la dumneavoastră din următoarele surse:

 • pentru serviciile de medicina muncii, la momentul încheierii contractului cu angajatorul dumneavoastră sau oricând pe parcursul derulării contractului, acesta ne va transmite următoarele date cu privire la dumneavoastră, care să ne permită identificarea dumneavoastră și realizarea controalelor: nume, prenume, cod numeric personal (CNP), număr de telefon, identitate angajator, detalii profesionale;
 • pentru beneficiarii de asigurări medicale, în funcție de contractul dintre noi și asigurătorul dumneavoastră, primim din partea acestuia: nume, prenume, cod numeric personal (CNP), date de contact (telefon și / sau email);
 • pentru servicii cu decontare printr-una din Casele Naționale de Asigurări, vom primi de la aceasta și de la medicul trimițător informații cu privire la numele, prenumele, CNP-ul și diagnosticul dumneavoastră, precum și investigația recomandată, iar pentru înregistrarea serviciului în sistemul informatic al CNAS, colectăm confirmarea calității dumneavoastră de asigurat, prin interogarea bazei de date a CNAS;
 • pentru servicii paraclinice prestate în baza unui contract încheiat între noi și o altă unitate medicală de stat sau privată, primim de la aceasta: nume, prenume, CNP, denumirea serviciilor solicitate, medicul trimițător, probe biologice recoltate și transmise spre analizare;
 • pentru servicii la una dintre clinicile noastre partenere, primim de la acestea: data accesării, denumirea și locația clinicii, specialitatea accesată, numele medicului, serviciul accesat și informații medicale rezultate în urma accesării.

Temeiurile pentru care prelucrăm datele dumneavoastră personale

Prelucrăm datele dumneavoastră personale cu caracter special în temeiul furnizării serviciilor medicale – obiectul nostru de activitate. Prelucrăm de asemenea o serie de date privind sănătatea, atunci când prelucrarea este necesară în scopuri legate de evaluarea capacității de muncă (controale la angajare sau periodice), de stabilirea unui diagnostic medical, de furnizarea de asistență medicală sau socială sau a unui tratament medical sau de gestionarea sistemelor și a serviciilor de sănătate și asistență.

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, altele decât datele cu caracter special, pentru a încheia și executa un contract cu dumneavoastră, la cererea dumneavoastră, prin care ne obligăm să vă confirmăm programări, informăm privind măsurile de pregătire în vederea accesării unor servicii programate, informăm privitor la facturi și plăți.

De asemenea, prelucrăm datele dumneavoastră pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale, de exemplu cele de arhivare și de raportare către autoritățile publice privind anumite informații, în special în domeniul sănătății publice și financiar-contabil. Sunt cazuri în care prelucrăm datele dumneavoastră în temeiul interesului nostru legitim, de exemplu pentru actualizarea datelor dumneavoastră de identificare și contact, îmbunătățirea serviciilor noastre, asigurarea ordinii, securității bunurilor și persoanelor în clinică sau pentru soluționarea disputelor și formularea apărărilor.

În ceea ce privește comunicările noastre comerciale, prelucrăm datele dumneavoastră în baza consimțământului de prelucrare pentru acest scop specific, în limitele consimțământului acordat.

Putem prelucra datele dumneavoastră și în situații de urgență medicală sau alte situații în care vă aflați în incapacitate (fizică sau juridică) de a consimți la prelucrare, caz în care putem prelucra datele dumneavoastră sensibile în scopul protejării intereselor vitale ale dumneavoastră sau ale unei alte persoane fizice.

În cazuri speciale, poate fi necesar să prelucrăm datele dumneavoastră medicale din motive de interes public în domeniul sănătății publice ca de exemplu: protecția împotriva amenințărilor transfrontaliere grave la adresa sănătății, asigurarea de standarde ridicate de calitate și siguranță a asistenței medicale și a medicamentelor sau dispozitivelor medicale, în temeiul legislației Uniunii Europene sau a României.

În situația în care între dumneavoastră și noi apar diferende pe care nu le putem soluționa împreună pe cale amiabilă, este posibil să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter special (de exemplu, rezultatele analizelor medicale în baza cărora s-a decis un anumit diagnostic) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru în instanță.

Scopurile prelucrării de date cu caracter personal

Scopurile principale pentru care prelucrăm date cu caracter personal referitoare la dumneavoastră sunt următoarele:

 • prestarea de servicii medicale către dumneavoastră și raportarea acestora: înregistrarea serviciilor medicale prestate; activarea sau particularizarea abonamentelor
  dumneavoastră la serviciile noastre; programări; identificarea dumneavoastră şi a serviciilor prestate; informarea dumneavoastră cu privire la rezultatele serviciilor prestate sau, în cazul controalelor de medicina muncii, furnizarea documentelor legale către angajatorul dumneavoastră; implementarea sau schimbarea procedurilor operaționale sau a sistemelor care au un impact asupra modalității de desfășurare a activității medicale;
 • gestionarea și dezvoltarea sistemelor noastre de comunicații și IT (tehnologia informației), gestionarea securității IT; emiterea de rapoarte către instituțiile competente în domeniul securității informatice sau repararea unor erori de sistem;
 • îndeplinirea obligațiilor noastre legale cu privire la arhivare, sănătate, securitate, ținerea evidențelor și a altor obligații pe care legislația ni le impune;
 • gestiunea financiară: eliberarea bonurilor, facturilor şi chitanțelor către dumneavoastră; primirea plăţilor de la dumneavoastră, inclusiv înregistrarea plăților efectuate de altă persoană în numele dumneavoastră; recuperarea debitelor de la dumneavoastră (inclusiv prin intermediul companiilor specializate în recuperarea de creanțe); restituirea unor sume de bani către dumneavoastră; transmiterea de notificări; trimiterea în instanţă; elaborarea de rapoarte financiare/operaţionale, rapoarte de activitate şi emiterea situaţiilor financiare/cu privire la contracte.
 • comunicări comerciale către dumneavoastră prin orice mijloace (email, telefon, mesaje telefonice SMS), mesaje transmise pe platformele de socializare) de noutăți privind serviciile medicale disponibile sau furnizarea de alte informaţii care v-ar putea interesa.
 • soluţionarea disputelor, sesizărilor și cererilor dumneavoastră; formularea de cereri şi de apărări înaintea autorităţilor publice şi a altor entităţi care soluţionează dispute; înlăturarea suspiciunii de malpraxis.
 • îmbunătăţirea serviciilor si proceselor prin identificarea potențialelor probleme cu privire la serviciile noastre existente, în vederea îmbunătățirii acestora (inclusiv prin realizarea de audituri); testarea îmbunătățirilor realizate asupra serviciilor noastre;
 • supravegherea video a incintei conform dispozițiilor legale și pentru asigurarea ordinii și securității bunurilor și persoanelor, cu ajutorul sistemelor CCTV.

Cui divulgăm datele dumneavoastră

De regulă, nu divulgăm datele dumneavoastră către alte companii, organizații sau persoane din orice țară (inclusiv România). În anumite situații, este însă posibil să divulgăm datele dumneavoastră către alte persoane fizice sau juridice. Puteți regăsi mai jos principalele categorii de astfel de destinatari:

 • angajatorul dumneavoastră, în legătură cu evaluarea capacității dumneavoastră de muncă pentru scopuri legate de medicina muncii, în limita informațiilor stabilite prin dispozițiile legale, fiind excluse informațiile cu privire rezultatul consultațiilor și investigațiilor medicale realizate;
 • autorități publice din orice domeniu (în special autorități publice în domeniul sănătății din România: Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Ministerul Sănătății, Institutul Național de Sănătate Publică, Ministerul de Finanțe și altele), la cererea acestora sau din inițiativa noastră, în acord cu legislația aplicabilă;
 • asigurători din România sau din alte state – la solicitarea dumneavoastră expresă, în legătură cu serviciile de care ați beneficiat în clinicile noastre;
 • contabili, auditori, avocați și alți consultanți profesionali din România sau din străinătate ce aceștia vor fi obligați prin lege sau prin contractul încheiat cu noi să păstreze confidențialitatea datelor dumneavoastră;
 • persoane fizice sau juridice care acționează ca persoane  împuternicite de IONELA MED SRL, prestatori de servicii în diverse domenii precum: servicii de arhivare sau distrugere de documente, servicii de plată, servicii IT, servicii de recuperare de creanțe etc. Aceștia vor fi obligați prin lege sau prin contractul încheiat cu noi să păstreze confidențialitatea datelor dumneavoastră.
 • orice persoană, agenție sau instanță relevantă din România sau din alt stat, în măsura necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru în instanță.
 • orice achizitori sau posibili achizitori relevanți din sectorul medical sau din alte sectoare, din România sau din alt stat, în situația în care vindem sau transferăm toate sau o parte dintre părțile noastre sociale, activele noastre sau afacerea noastră (inclusiv în cazul reorganizării, al dizolvării sau al lichidării noastre). Aceștia vor fi obligați prin lege sau prin contractul încheiat cu noi să păstreze confidențialitatea datelor dumneavoastră.
 • medicii colaboratori și alți furnizori de servicii medicale, fiecare dintre aceștia fiind obligați prin lege și/sau prin contractul încheiat cu noi să păstreze confidențialitatea datelor dumneavoastră.

Atunci când desemnăm o persoană fizică sau juridică drept persoană împuternicită pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, ne vom asigura că aceasta a încheiat un act scris cu noi prin care își asumă, printre alte obligații pe care legislația protecției datelor cu caracter personal le prevede, obligațiile:

 • de a prelucra datele cu caracter personal numai potrivit instrucțiunilor noastre scrise;
 • de a implementa efectiv măsuri pentru protejarea confidențialității și asigurarea securității datelor cu caracter personal.

Ne vom asigura, de asemenea, că actul scris dintre noi și persoana împuternicită prevede pentru aceasta cel puțin toate celelalte obligații pe care le prevede legislația aplicabilă cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

Transferul datelor cu caracter personal către state terțe sau organizații internaționale

Nu intenționăm să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau o parte dintre acestea către alte companii, organizații sau persoane din state terțe sau către organizații internaționale. În anumite situații limitate, transferurile către țări terțe fără decizii de adecvare se pot face doar pe baza consimțământului, pentru implementarea unui contract la solicitarea persoanei vizate (de exemplu, în vederea efectuării unor analize specializate, la solicitarea expresă a pacienților noștri, putem transmite date cu caracter personal către centre medicale din afara României). Dacă va fi necesar să transferăm datele dumneavoastră către vreuna dintre destinațiile de mai sus, vă vom informa în prealabil atât cu privire la destinația transferului, cât și cu privire la temeiurile acestuia și, după caz, vom obține consimțământul dumneavoastră în acest sens.

Perioade de stocare a datelor cu caracter personal

Vom stoca datele dumneavoastră pentru perioade diferite de timp, în funcție de categoria de date, scopurile și temeiurile pentru care le prelucrăm:

 • informațiile cu privire la starea dumneavoastră de sănătate, înregistrate atunci când accesați serviciile noastre medicale au cea mai mare de stocare: între 30 de ani în cazul documentelor scrise fără valoare tehnică și 100 de ani în cazul documentelor medicale;
 • datele de identificare sunt accesorii datelor cu privire la starea de sănătate a pacientului și prin urmare se păstrează pe toată perioada de stocare a datelor medicale, pentru identificarea certă a pacientului căruia îi aparțin;
 • date de contact ale pacienților noștri se pot actualizeaza conform acestei Politici de confidențialitate sau oricând la alegerea dumneavoastră. În funcție de situație, vom avea nevoie să prelucrăm datele dumneavoastră de contact pe toată durata de valabilitate a unui contract sau abonament, atât timp cât aveți medic de familie la noi, când sunteți în evidența noastră cu anumite boli cronice sau transmisibile ori dacă înregistrați debite restante;
 • date financiare, în cazul în care efectuați plăți pentru contracte individuale sau pentru servicii, pe care le păstrăm, conform reglementărilor financiar-contabile, pe o perioada de 5 până la 10 ani;
 • informații privind contractul dumneavoastră pe care le vom păstra pentru toată perioada contractuală și ulterior, pentru o perioadă de 3 ani;
 • imaginile captate de camerele de supraveghere din clinica noastră se stochează pe o perioadă de până la 30 de zile.

Securitatea datelor cu caracter personal

Facem tot posibilul pentru a ne proteja de accesul neautorizat și de modificarea, divulgarea sau distrugerea datelor pe care le prelucrăm. În special, am implementat următoarele măsuri tehnice și organizatorice de asigurare a securității datelor cu caracter personal: 

 • adoptăm și ne revizuim practicile și politicile de prelucrare a datelor clienților noștri și ale altor persoane, inclusiv măsurile fizice și electronice de securitate, pentru a ne proteja sistemele de acces neautorizat și alte posibile amenințări la securitatea acestora. Verificăm constant modul în care aplicăm propriile politici de protecție a datelor cu caracter personal și în care respectăm legislația protecției datelor;
 • ne asigurăm că datele cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt limitate la cele care sunt necesare, adecvate și relevante pentru scopurile declarate în Politica de confidențialitate;
 • restrângem accesul la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm la angajații, colaboratorii și alte persoane care au nevoie să le acceseze pentru a le putea prelucra pentru noi. Toate aceste companii și persoane fizice sunt supuse unor obligații stricte de confidențialitate și nu vom ezita să îi tragem la răspundere și să încetăm colaborarea cu ei în cazul în care nu tratează protecția datelor dumneavoastră și ale altor persoane cu maximă seriozitate;
 • luăm măsuri speciale pentru protejarea sistemelor noastre împotriva accesului sau modificării neautorizate sau accidentale a datelor dumneavoastră și împotriva altor posibilelor amenințări la adresa securității acestora. Realizăm periodic arhive ale bazelor de date pe care le păstrăm în medii securizate. Echipamentele tehnice pe care le folosim pentru prelucrarea datelor dumneavoastră sunt securizate și actualizate pentru a proteja datele. Desfășurăm periodic audituri de securitate asupra sistemelor informatice pe care le folosim pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale pacienților noștri;
 • instruim și testăm constant angajații și colaboratorii cu privire la legislația și cele mai bune practici în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal;
 • acolo unde este posibil și adecvat activității noastre, anonimizăm sau pseudonimizăm datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, astfel încât să nu mai poată fi identificate persoanele la care acestea se referă.
 • introducem în contractele cu cei care prelucrează date cu caracter personal pentru noi (persoane împuternicite) sau împreună cu noi (operatori asociați), clauze pentru asigurarea protecției datelor pe care le prelucrăm și depunem eforturi pentru verificarea implementării acestor prevederi de către furnizori.

Deși luăm toate măsurile rezonabile pentru a asigura securitatea datelor dumneavoastră, IONELA MED SRL nu poate garanta lipsa oricărei încălcări de securitate sau imposibilitatea de penetrare a sistemelor de securitate. În cazul nefericit și puțin probabil în care o astfel de încălcare va surveni, vom urma procedurile legale pentru limitarea efectelor și informarea persoanelor vizate.

Tratăm drepturile pe care le aveți în legătură cu prelucrarea pe care o realizăm asupra datelor referitoare la dumneavoastră cu maximă seriozitate. Vom continua să luăm toate măsurile rezonabile pentru a ne asigura că acestea sunt respectate.

Este posibil ca, la anumite intervale de timp, să vă rugăm să confirmați exactitatea și/sau actualitatea datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm cu privire la dumneavoastră.

Drepturile dumneavoastră și moduri de exercitare al acestora

Dreptul de acces la date

Aveți dreptul de a obține accesul la datele dumneavoastră pe care le prelucrăm sau la copii ale acestora. Aveți, de asemenea, dreptul de a obține de la noi informații cu privire la modalitatea în care prelucrăm aceste date, incluzând scopurile și durata prelucrării, destinatarii sau categoriile destinatarilor cărora le divulgăm datele dumneavoastră, sursa datelor dumneavoastră pe care nu le-am colectat direct de la dumneavoastră.

Dreptul la rectificarea datelor

Aveți dreptul de a obține rectificarea inexactităților sau completarea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm.

Dreptul la ștergerea datelor

Aveți dreptul de a obține de la noi ștergerea datelor dumneavoastră, dacă nu avem un temei pentru prelucrarea acestora, de exemplu dacă nu avem o obligație legală sau un interes legitim de a le păstra. Răspunsurile noastre la solicitări de ștergere sunt întotdeauna însoțite de explicații cu privire la limitele posibilității de exercitare a acestui drept, în funcție de categoriile de date prelucrate în legătură cu dumneavoastră.

Dreptul la restricționarea prelucrării datelor

Aveți dreptul de a restricționa prelucrarea datelor dumneavoastră, pe perioada indicată de dumneavoastră.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a primi direct sau de a obține transferul către un alt operator pentru datele dumneavoastră pe care ni le-ați furnizat direct și care sunt prelucrate prin mijloace automate.

Dreptul la opoziție

Aveți dreptul de a vă opune la prelucrarea datelor pe care le prelucrăm în legătură cu dumneavoastră în temeiul interesului nostru legitim.

Dreptul de a nu face obiectul unui proces individual automatizat

Include dreptul de a a nu face obiectul creării de profiluri fără consimțământul dumneavoastră în acest sens.

Retragerea consimțământului

În situațiile în care prelucrăm datele dumneavoastră în temeiul consimțământului dumneavoastră, puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment, cel puțin la fel de ușor cum ni l-ați acordat inițial. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră care a avut loc înainte de retragere.

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere

Aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi. În România, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), în calitate de autoritate publică centrală autonomă cu competență generală în domeniul protecției datelor personale, reprezintă garantul respectării drepturilor fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, statuate cu precădere de art. 7 și 8 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, de art. 16 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene și de art. 8 din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale. Vă puteți adresa ANSPDCP online, la adresa www.dataprotection.ro sau prin celelalte mijloace de comunicare menționate pe pagina de contact a Autorității, www.dataprotection.ro/?page=contact.

Cum vă puteți exercita drepturile

Pentru a exercita drepturile sau a afla mai multe detalii despre oricare dintre aceste drepturi, puteți transmite o solicitare prin intermediul formularului disponibil pe pagina noastră de contact sau la email: tehnic[a]vaiolife.ro.

Vom încerca să răspundem cât mai rapid şi complet tuturor întrebărilor şi preocupărilor dumneavoastră şi să facilităm cu prioritate exercitarea drepturilor dumneavoastră.

Dispoziții finale

Nu aveți nicio obligație de a ne furniza datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le-am menționat în Politica de confidențialitate  Cu toate acestea, dacă nu ne oferiți datele menționate acest document, nu va fi posibil pentru noi să vă prestăm serviciile pe care ni le solicitați.

În calitate de utilizator al serviciilor noastre, nu veți face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră (inclusiv crearea de profiluri) care să producă efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau care să vă afecteze într-un mod similar într-o măsură semnificativă. În funcție de consimțămintele acordate pentru comunicări comerciale și pentru utilizarea cookie-urilor, este posibil să vă transmitem mesaje privind serviciile noastre personalizate în funcție de interesele dumneavoastră.

Politica noastră de confidențialitate se aplică în legătură cu serviciile pe care le prestăm şi serviciile pe care le achiziționați de la noi.

Politica de confidențialitate nu se aplică în legătură cu servicii sau produse oferite de alte companii sau persoane fizice care nu sunt reprezentate de IONELA MED SRL, postate pe site-ul nostru sau despre care vă informăm în alt mod.

Este posibil să modificăm periodic Politica de confidențialitate. În astfel de cazuri, vă vom informa şi nu vom reduce drepturile pe care le aveți cu privire la datele dumneavoastră prin modificările pe care le-am putea aduce.

Termenii utilizați în acest document

Categorii speciale de date cu caracter personal: datele cu caracter personal care: dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate; datele privind sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice.

Colaboratori: personal medical care a încheiat un contract de colaborare cu noi și care prestează servicii medicale pacienților noștri.

Date cu caracter personal: orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită „persoană vizată”). O persoană fizică este identificabilă dacă poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, de exemplu: nume, număr de identificare, date de localizare, identificator online, unul/mai multe elemente specifice, proprii identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a respectivei persoane. Astfel, de exemplu, în noțiunea de date cu caracter personal sunt incluse următoarele: numele și prenumele; adresa de domiciliu sau de reședință; adresa de email; numărul de telefon; codul numeric personal (CNP); diagnosticul stabilit (date sensibile). Categoriile de date cu caracter personal despre dumneavoastră pe care le prelucrăm sunt enumerate mai sus.

Operator: persoana fizică sau juridică care decide în ce scop și prin ce mijloace sunt prelucrate datele cu caracter personal. Potrivit legii, răspunderea pentru respectarea legislației referitoare la datele cu caracter personal revine în primul rând operatorului. În relația cu dumneavoastră, noi suntem operatorul, iar dumneavoastră sunteți persoana vizată.

Persoană împuternicită: orice persoană fizică sau juridică care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului, alta decât angajații operatorului.

Persoană vizată: persoana fizică la care se referă (căreia îi „aparțin”) anumite date cu caracter personal. În relația cu noi (operatorul), dumneavoastră sunteți persoana vizată.

Prelucrare a datelor cu caracter personal: orice operațiune/set de operațiuni efectuată/efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea mijloacelor automatizate; de exemplu: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea respectivelor date cu caracter personal/seturi de date cu caracter personal. Acestea sunt doar exemple. Practic, prelucrarea înseamnă orice operațiune asupra datelor cu caracter personal, indiferent dacă prin mijloace automate sau manuale.

Site-ul vaiolife.ro folosește cookie-uri esențiale funcționării lui. Puteți bloca toate cookie-urile prin configurarea aplicației dvs. de navigare. În acest caz, site-ul nu va mai afișa acele elemente și funcții ce depind de cookie-uri. Pentru detalii, va rugăm să citiți Politica privind utilizarea modulelor cookie.